SMP Negeri 254 Jakarta

Sekolah bernuansa alam

Home

PROFIL

INFORMASI

PENGUMUMAN

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

US PEND. AGAMA ISLAM 2011

Oleh Admin 20-02-2012 08:21:39

 

 

 

 

 

 

 

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

DAN KANWIL. KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

 

LEMBAR SOAL

 

Mata Uji an                   : Pendidikan Agama Islam

Kode Soal                    : P – 1

Satuan Pendidikan    : SMP

Hari/Tanggal                : .........................................

Waktu                            : 08.00 – 10.00 (120 menit)

 

 

 

 

 

PETUNJUK UMUM

 1. Bacalah basmalah dan berdoa sebelum anda mengerjakan soal
 2. Tulislah nama dan nomor ujian Anda pada lembar jawaban
 3. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab
 4. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah
 5. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan panitia
 6. Hitamkan bulatan huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar dengan menggunakan pensil 2B
 7. Apabila ada jawaban yang dianggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih, kemudian hitamkanlah kotak pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar.

 

Contoh      :  a. sebelum menjawab          a                      b                      c                      d

 

 

               b. sesudah menjawab          a                      b                      c                      d

 

   c. sesudah diperbaiki           a                      b                      c                      d

 

 

 

SELAMAT BEKERJA, JANGAN LUPA BERDOA

 

 

 

PETUNJUK KHUSUS  :

 

Hitamkanlah bulatan pada huruf a, b, c atau d yang paling benar pada lembar  jawaban ! 

 

 

 

 

 


 1. Perhatikan potongan ayat Al quran berikut :

Hukum bacaan “Al-Syamsiyah ” pada ayat tersebut terdapat pada nomor  …..

 1. 1 dan 2                                                                 
 2. 3 dan 4                                                                 
 3. 5 dan 6
 4. 7 dan 8

 

 1. Perhatikan tabel berikut :

Hukum Bacaan

Contoh

1

Ikhfa

a

 


2

Iqlab

b

 


3

Idzhar

c

 


4

Idgham bi ghunnah

d

 


5

Idgham bila ghunnah

e

 


 Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah  … .

 1. 1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – a, 5 – b
 2. 1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – b, 5 – c
 3. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – c, 5 – d
 4. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a, 5 – c

 

 

. 1

. 2

. 3

. 4

Perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut :

1

 

 

 

 

 

Pada potongan ayat-ayat tersebut, contoh hukum bacaan Ikhfa’ Syafawi terdapat pada nomor  …..

 1. 1                                                                
 2. 2                                                                
 3. 3
 4. 4

 

 1. Allah SWT berfirman pada surat Al-‘Adiyat ayat 1 – 8 sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum bacaan Qalqalah Kubra  pada ayat tersebut, terdapat pada ayat … .

 1. 1 dan 2                                                                 
 2. 3 dan 4                                                                 
 3. 5 dan 6
 4. 7 dan 8

 

 1. Perhatikan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah berikut :

 

 

 

 

 

Pada ayat tersebut hukum bacaan Ra Tafkhim terdapat pada nomor ....

 1. 1
 2. 2                                                                
 3. 3
 4. 4    

 

 1. Perhatikan ayat-ayat berikut ini :

 

 

 

 

 

 

 

Hukum bacaan Mad Wajib Muttashil  pada ayat-ayat tersebut terdapat pada nomor ....

 1. 1                                                                
 2. 2    
 3. 3
 4. 4

 

 1. Perhatikan firman Allah SWT berikut :

 

 Cara membaca ayat yang terdapat tanda waqaf tersebut adalah … .

 1. Boleh berhenti dan boleh disambung
 2. Disambung dengan lafadz selanjutnya
 3. Harus berhenti  pada salah satu tanda
 4. Sebaiknya berhenti tanpa ambil nafas

 


 1. Perhatikan ayat dalam surat At-Tiin berikut ini:

Susunan yang benar dari ayat-ayat tersebut adalah... .

 1. 4  -  1  -  2  -  3               
 2. 3  -  1  -  4  -  2   
 3. 2  -  4  -  1  -  3
 4. 1  -  4  -  2  -  3   

 

 1. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tiin  :

 

 

Isi kandungan dari ayat tersebut adalah: sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang maha  ….

 1. pengasih kepada umatnya
 2. perkasa atas segala sesuatu
 3. pengampun atas dosa umat-Nya
 4. adil dalam memberikan keputusan

 

 

 1. Perhatikan firman Allah SWT. dalam surat Al-Insyirah ayat 6 berikut :

 

Arti yang paling tepat dari ayat tersebut adalah … .

 1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
 2. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
 3. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
 4. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

 

 1. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 :

 

 

Artinya: “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

 

Ayat tersebut merupakan salah satu dalil naqli sifat wajib Allah, yaitu ….

 1. Wujud                                                       
 2. Wahdaniyah       
 3. Qiyamuhu bi Nafsihi
 4. Mukhalafatu lil Hawaditsi

 

 1. Perhatikan wacana berikut :

Ketika kelas dalam keadaan sepi, Hamid melihat sebuah HP di atas meja temannya. Awalnya ia ingin sekali mengambil HP tersebut, namun akhirnya ia sadar, walau tidak ada seorang pun yang melihatnya tetapi Allah SWT pasti melihat apa yang akan ia lakukan.

 

Sifat Hamid pada cerita tersebut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan bahwa Allah SWT . memiliki sifat wajib.... .

 1. Qidam                                                       
 2. Kalam
 3. Qudrat
 4. Bashar      

 

 1. Perhatikan pernyataan berikut :
  1. Memanfaatkan dengan baik hasil ciptaan orang lain
  2. Menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya
  3. Mengagumi ciptaan Allah SWT yang ada di alam semesta
  4. Memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas karya orang lain

Pernyataan tersebut yang merupakan contoh perilaku yang mencerminkan implementasi asmaul husna ”Al-Khaliq ” terdapat pada nomor.....

 1. 1                
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Perhatikan firman Allah berikut:

 

 

 

Berkaitan dengan tugas dua nama malaikat sebagaimana terdapat pada ayat tersebut, sikap dan perilaku yang paling tepat yang hendaknya kita lakukan adalah ….

 1. Berhati-hati dalam setiap amal perbuatan yang dilakukan
 2. Beribadah dengan ikhlas semata-mata mengharap pujian           
 3. Bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan di dunia
 4. Berusaha mencari rizki yang sesuai dengan kebutuhan hidup . 

 

 1. Perhatikan pernyataan berikut :

1)    Membaca kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.

2)    Menghayati isi kandungan kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT.

3)    Mempercayai bahwa Allah SWT menurunkan kitab kepada para rasul.

4)    Mengamalkan isi kandungan dari kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT.

Cara beriman terhadap kitab-kitab Allah SWT yang paling tepat dari pernyataan tersebut, ditunjukkan pada nomor … .

 1. 1                                                                
 2. 2    
 3. 3                                                    
 4. 4

 

 1. Sikap dan perilaku yang paling utama, yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam mencintai kitab suci Al-Quran adalah … .
  1. Mempunyai kitab suci Al-Quran           
  2. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran
  3. Membaca Al-Quran secara terus menerus
  4. Menulis ayat Al-Quran dengan tulisan indah

 

 1. Perhatikan tabel berikut :

I

II

III

IV

Nabi Adam as.

Nabi Idris as.  

Nabi Ya’kub as.

Nabi Ibrahim as.

Nabi Nuh as.

Nabi Ismail as.

Nabi Ayyub as.

Nabi Muhammad saw.

Nabi Musa

Nabi Isa as.

Nabi Nuh as.

Nabi Ibrahim as

Nabi Isa as.

Nabi Musa as.

Nabi Sholeh as.

Nabi Muhammad saw.

 

Pada tabel tersebut, kelompok rasul yang bergelar ulul azmi terdapat pada nomor … .

 1. I                                                      
 2. II     
 3. III                                        
 4. IV
 5. Perhatikan kutipan kisah Nabi Muhammad saw. berikut :
…Tiga  tahun  kemudian  sesudah  kerasulannya,  perintah  Allah datang  supaya Nabi Muhammad saw menyampaikan ajaran yang masih disembunyikan itu. Ketika  itu  wahyu datang:
 "Sampaikanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu, dan tidak usah kauhiraukan orang-orang musyrik itu." (Qur'an 15: 94).
Muhammad pun  mengundang   makan   keluarga-keluarga   itu   ke rumahnya,  dicobanya bicara dengan mereka dan mengajak kepada mereka untuk beriman kepada Allah SWT.
(dikutip dari media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Rasul) 
 

Kutipan kisah tersebut tersirat salah satu sifat wajib rasul, yakni … .

 1. sidiq                                   
 2. tabligh 
 3. amanah
 4. fathonah

 

 1. Perhatikan pernyataan berikut :
 2. munculnya Dajjal
  1. banyak orang yang meninggal
  2. turunnya musibah yang dahsyat
  3. matahari terbit dari sebelah barat
  4. lebih banyak laki-laki dari pada perempuan
  5. manusia saling berlomba berbuat kebaikan

 

Dari pernyataan tersebut, diantara tanda kiamat kubra sebagaimana yang terdapat pada hadits-hadits rasulullah adalah terdapat pada nomor ….

 1. 1 dan 4
 2. 2 dan 5.
 3. 3 dan 6
 4. 4 dan 6

 

 1. Perhatikan pernyataan berikut :

1)    Akibat meniru adegan film seorang anak tewas mengenaskan

2)    Ketika musim penghujan banyak terjadi kecelakaan di jalan raya

3)    Seorang pemuda tewas secara mengenaskan karena bunuh diri

4)    Karena malu tidak lulus UN, seorang siswa melakukan bunuh diri

5)    Rudi dan Aryati akhirnya menikah, walaupun berbeda agamanya

6)    Seorang anak mengalami cacat permanen akibat ledakan tabung gas

Contoh taqdir mu’allaq pada pernyataan tersebut terdapat pada nomor… .

 1. 1 dan 6                                                                 
 2. 2 dan 5                                                     
 3. 3 dan 2
 4. 4 dan 3
 5. Perhatikan wacana berikut !

Salah satu sebab yang membuat hidup ini tidak tentram adalah terpedayanya  diri oleh kecintaan kepada harta dan dunia.

Orang yang terpedaya harta akan senantiasa merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Akibatnya, dalam dirinya lahir sikap-sikap yang mencerminkan bahwa ia sangat jauh dari rasa syukur kepada Allah Sang Maha Pemberi rezeki.

Orang-orang yang cinta dunia akan selalu terdorong untuk berburu segala keinginannya, meski harus menggunakan segala cara: licik, bohong, mengurangi timbangan atau sukatan, dan sebagainya. Ia juga tidak pernah menyadari, sesungguhnya harta hanyalah ujian.

(Dikutip dari : http://www.crayonpedia.org/mw/Perilaku_terpuji)

Wacana diatas mendeskripsikan tentang sifat … .

 1. sabar                                                                     
 2. qonaah                                         
 3. tawadhu’  
 4. Tasamuh

 

 1. Perhatikan gambar dibawah ini !

 

 

 

 

 

 

Berikut ini, yang bukan termasuk perilaku empati terkait dengan gambar diatas adalah ….

 1. berdoa, semoga diberikan kekuatan hati
 2. membantu mengumpulkan bantuan dana
 3. ikhlas atas musibah yang diterimanya
 4. membantu meringankan beban penderitaannya

 

 1. Perhatikan tabel berikut :

Perilaku terpuji

Contoh

1. Tekun

 1. Seorang bapak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memberi nafkah keluarganya

2. Ulet

 1. Seorang siswa senantiasa berusaha mengulang materi yang diajarkan oleh guru

3. Teliti

 1. seorang siswa yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita

4. Kerja keras

 1. seorang peneliti berhati-hati dalam suatu percobaannya.

Pasangan yang tepat antara perilaku terpuji dan contohnya pada tabel di atas adalah … .

 1. 1 - d                                                            
 2. 2 - c                                                 
 3. 3 - a
 4. 4 - b

 

 1. Umar adalah seorang yang taat beragama, beliau berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT; Suatu ketika terdapat acara pentas seni yang menampilkan artis-artis terkenal dari ibukota yang bersamaan dengan acara Halal Bihalal keluarganya. Setelah berfikir sejenak akhirnya Ia memilih menikuti acara Halal Bihalal bersama keluarganya.

Sikap Umar pada cerita tersebut adalah mencerminkan pada salah satu akhlak mulia, yaitu ….

 1. Zuhud
 2. Qonaah
 3. Tawadhu                                                  
 4. Tawakkal
 5. Perhatikan pernyataan berikut :
  1. Senantiasa memperbanyak infaq dan shadaqah
  2. Menyadari akan kekurangan dan kelebihan orang lain
  3. Memperbanyak tali silaturrahmi kepada sanak keluarga
  4. Senantiasa berdo’a kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh

Diantara cara yang paling tepat untuk menghindari sifat ananiyah pada pernyataan tersebut, adalah terdapat pada nomor … .

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4                                                    

 

 1.   26.    Ahmad selalu menjaga kehormatan diri dan agamanya. Suatu ketika beliau di undang jamuan makan dalam acara pesta perkawinan. Hampir sebagian besar  tamu undangan yang hadir, makan dan minum sambil berdiri dan mengambilnya secara berlebihan. Sebagai seorang muslim yang baik, sikap yang harus dilakukan Ahmad adalah....
  1. tetap berusaha mengamalkan adab makan dan minumÙÙÙ.
  2. mengikuti yang lainnya karena menghormati tuan rumah
  3. tidak mau makan dan minum karena tidak sesuai agama
  4. langsung pulang tidak mencicipi hidangan terlebih dahulu

 

    27.  Di antara pernyataan berikut ini, makanan dan minuman yang memenuhi kriteria “halalan thoyyiban” adalah….

 1. Makanan bergizi dari darah binatang halal yang dibekukan
 2. Makanan halal yang diambil dari sisa makanan orang lain
 3. Makanan halal dari binatang yang mati tanpa disembelih
 4. Makanan dari ikan dan belalang dimasak tanpa disembelih

 

 1.   28.    Beberapa contoh perilaku terpuji berikut, yang mencerminkan perilaku tasamuh adalah….
  1. Melaksanakan ajaran agama yang dianut orang lain
  2. Menghargai perbedaan aqidah/keyakinan orang lain
  3. Memahami perbedaan agama dan keyakinan orang lain
  4. Menunjukkan perilaku seperti yang ditunjukkan agama lain.

 

 1.   29.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut :

1)  menjaga hubungan silaturahmi sesama teman

2)  menyesali perbuatan salah yang telah dilakukan

3)  memperbaiki setiap kejelekan dengan berbuat kebaikan

4)  memandang orang lain sama, dan tidak  meremehkannya

Cara yang paling tepat dalam menghindari perbuatan takabur dari pernyataan diatas, terdapat pada nomor ….

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

 

 1.   30.    Diantara pernyataan/ berikut, yang merupakan akibat buruk yang ditimbulkan dari perilaku dendam adalah …
 2. dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar
 3. dimasukkan kedalam neraka yang paling bawah
 4. dosanya tidak akan diampuni oleh Allah SWT.
 5. dijahui orang lain dalam pergaulan sehari-hari

 

 1.   31.    Orang yang ingkar janji adalah salah satu sikap orang munafik, akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut adalah ....
  1. tidak akan dipercaya orang lain
  2. tidak akan diberi rizki oleh Allah .
  3. pekerjaan akan hilang dari padanya
  4. tidak akan menjadi seorang pemimpin

 

 1.   32.    Air liur anjing adalah termasuk najis, sehingga harus disucikan. Cara  mensucikan najis tersebut menurut syariat Islam adalah … .
  1. mensucikannya dengan air sabun sebanyak tujuh kali
  2. dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur tanah
  3. disiram dengan air yang bersih sebanyak-banyaknya sampai bersih
  4. disucikan dengan pasir, kemudian disiram dengan air sabun hingga bersih

 

 1.   33.    Perhatikan tabel dibawah ini

I

II

III

IV

Tidur

Nifas

Haid

Wiladah

Haid

Membuang air besar

Nifas

Mimpi basah

Baru masuk Islam

Hubungan suami istri

Wiladah

Sembuh dari gila

Membuang angin

Membuang angin (kentut)

Mimpi basah

Menjelang puasa Ramadhan

 

Pada tabel diatas, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib terdapat pada nomor… .

 1.  I
 2. II
 3. III
 4. IV

 

 

 1. Perhatikan gambar berikut ini !

 

 

 

 

 

 

 

Bacaan yang dilafadzkan ketika mengerjakan rukun sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut adalah ... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. Tidak membaca tasbih ketika rukuk

2. Tidak khusyu dalam mengerjakan shalat

3. Bergerak lebih dari tiga kali berturut-turut

4. Terbatuk-batuk secara berlebihan ketika shalat

Pernyataan di atas yang dapat membatalkan salat terdapat pada nomor….

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 

 1. Suatu ketika Hasan salat berjamaah di Masjid, saat itu imam lupa melakukan tasyahud awal sehingga perlu diingatkan. Lafadz yang tepat yang harus diucapkan Hasan untuk mengingatkan imam tersebut adalah ….
  1. Tasbih
  2. Istirja
  3. Tahlil
  4. Tahmid

 

 

 

 

 1. Perhatikan cerita berikut !

Bapak Ahmad hendak melakukan perjalanan ke luar kota dengan naik Kereta Api. Ia berangkat dari stasiun terdekat setelah waktu zuhur tiba. Diperkirakan sampai ditempat tujuan setelah masuk waktu shalat Maghrib, sehingga shalat ‘Ashar masih dalam perjalanan.

Untuk mengerjakan shalat tersebut, sebaiknya Bapak Ahmad mengerjakan ... .

 1. Jamak taqdim, shalat dzuhur dan ashar empat rakaat sekaligus
 2. Jamak taqdim, shalat dzuhur dan ashar masing-masing empat rakaat
 3. Jamak ta’khir, shalat dzuhur dan ashar masing-masing empat rakaat 
 4. Jamak ta’khir, shalat ‘ashar dan maghrib, masing-masing empat dan tiga rakaat

 

 1. Perhatikan tabel salat fardu dan jumlah rakaat salat rawatib berikut ini!

 

NAMA SALAT FARDU

JUMLAH RAKAAT SALAT RAWATIB MUAKKAD

 1. Zuhur
 2. Ashar
 3. Magrib
 4. Isya
 5. Subuh
 1. 4 rakaat
 2. 2 rakaat
 3. 0 rakaat
 
 
 
 

 

Pasangan yang sesuai adalah ….

 1. 1-a , 2-a, 3-b, 4-c
 2. 1-a , 2-b, 3-b, 4-c
 3. 1-a , 2-b, 4-c, 5-c
 4. 1-b , 2-c, 3-b, 4-b

 

 1. Perhatikan nama-nama salat sunat berikut !
 2. Rawatib
 3. Duha
 4. Istisqa
 5. Tahajud
 6. Idul fitri
 7. Tahiyatul Masjid

 

Dari nama-nama salat sunah diatas, yang dikerjakan secara berjamah terdapat pada nomor ...

 1. 1 dan 2
 2. 2 dan 3
 3. 3 dan 5
 4. 4 dan 6

 

 1. Pada tanggal 15 Januari 2010 di sebagian wilayah Indonesia terlihat gerhana matahari cincin. Melihat fenomena tersebut umat Islam disunatkan untuk mengerjakan salat....
  1. Kusuf                    
  2. Khusuf
  3. Istisqa       
  4. Dhuha

 


 1. Perhatikan hadits berikut :

Hikmah puasa Arafah menurut hadits tersebut adalah ….

 1. akan ditempatkan pada posisi yang terpuji
 2. diampuni dosanya dua tahun, yang lalu dan akan datang
 3. mendapatkan kemudahan segala urusan hidupnya di dunia
 4. Allah SWT menyediakan untuknya istana yang megah di surga

 

 1.  42.     Seorang saudagar memulai usaha perdagangannya pada tanggal 1 Ramadhan 1430 H. Satu tahun kemudian, yakni tanggal 1 Ramadhan 1432 H., jumlah harta perdagangannya sebanyak  Rp 200.000.000,-. Harga emas saat itu per gram Rp 300.000,- sehingga ia sudah wajib mengeluarkan zakat malnya.

Jumlah uang yang harus dilkeluarkan untuk zakat tersebut adalah ...

 1. Rp 2000.000,-
 2. Rp 3.500.000,-
 3. Rp 4.250.000,-
 4. Rp 5.000.000,-

 

 1. Perhatikan tabel berikut ini !

 

I

II

III

IV

Sai

Wukuf

Sai

Sai

Ikhram

Niat Haji

Thawaf

Wukuf

Membayar dam

Mabit di Mina

Tahalul

Melempar jumrah

Melontar Jumrah

Berziarah ke makam Nabi

Wukuf di Arafah

Mabit di Muzadalifah

 

Pada tabel di atas, yang termasuk rukun haji terdapat pada kolom nomor ....

 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV

 

 

 

 

 

 1. Perhatikan kisah berikut:

Ketika Nabi Muhammad saw. berdakwah di Thaif beliau menerima sambutan yang kurang menggembirakan dari penduduk; sebaliknya beliau mendapat cacian, makian, dan lemparan batu dari sebagian penduduk tersebut. Dalam keadaan seperti itu malaikat Jibril menawarkan untuk membinasakan penduduk tersebut, tapi rasulullah saw melarangnya, dan berdo'a " wahai Tuhanku tunjukkanlah mereka kepada jalan yang benar..."

Kisah diatas mencerminkan bahwa misi Nabi Muhammad saw. diutus untuk .....

 1. rahmat bagi seluruh alam
 2. kesejahteraan umat Islam
 3. kemajuan kehidupan di dunia
 4. perdamaian antar umat manusia

 

 1. Perhatikan cerita berikut:

Untuk menghentikan dakwah rasulullah, para pembesar Quraisy membuat sayembara yaitu siapa yang dapat membunuh Muhammad akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Surahbil mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Suatu ketika ia mendapatkan Muhammad sedang istirahat di bawah pohon, lalu Surahbil berniat akan membunuhnya. Ketika pedang yang telah terhunus dan siap untuk ditebaskan ke kepala rasulullah, tiba-tiba pedang lepas, lalu nabi mengambil pedang tersebut dan bertanya: wahai Surahbil siapa yang akan menolong kamu, dia pun gemetar seraya memohon ampun, lalu rasulullah pun memaafkan dia.

Istilah yang paling tepat untuk menggambarkan sifat dan keteladanan rasulullah pada cerita tersebut adalah .....

A.  Al-Amin

B.  Imamul mursalin

C. Uswatun hasanah

D. Rahmatan lil alamin

 

 1.   46.    Diantara pernyataan berikut, yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan rasulullah dalam membangun kota Madinah adalah....
  1. Mempersaudarakan antar sahabat muhajirin dan sahabat anshar
  2. Meyatukan agama-agama yang dianut penduduk Madinah
  3. Menjadikan nabi sebagai pemimpin besar Madinah
  4. Mengadakan perkawinan antar umat beragama

 

 1.   47.    Perhatikan alat-alat teknologi berikut ini :

1)     Termometer

3) Teropong Bintang

2)     Komputer

4) Pesawat Ulang Alik

Diantara hasil karya tersebut, yang merupakan kontribusi ilmuan Islam pada masa Abasyiah yang bernama Abu Mansyur Al Falaqi adalah nomor....

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 

 

48.  Dalam sejarah kita mengetahui bahwa rakyat Aceh memiliki jiwa kesatria yang sangat tinggi, mereka berjuang untuk mengusir penjajah dengan semangat yang luar biasa. Sikap ini patut kita tiru untuk membangun bangsa yang lebih maju.

Pernyataan tersebut mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap …

 1. Jujur
 2. Nasionalis
 3. Religius
 4. Amanah

 

 1. Perhatikan peta berikut ini !

 

 

 

 

 

 

 

Kerajaan Islam yang ditunjuk tanda panah pada peta tersebut adalah … .

 1. Tidore
 2. Demak
 3. Banten
 4. Samudera Pasai

 

 1. Indonesia kaya akan seni dan budaya yang berkembang di masyarakat. Seni dan budaya tersebut, ada yang termasuk jenis seni budaya lokal, seni budaya islam, dan seni budaya lokal yang berakulturasi dengan budaya islam. Salah satu contoh jenis seni budaya lokal yang berakulturasi dengan budaya islam adalah ....
  1. MTQ
  2. Debus
  3. Kaligrafi
  4. Marawis